Vyradenie z evidencie

V prípade ak ukončujete zmluvu s našou ambulanciou (prechod k inému lekárov), je potrebné od nového ošetrujúceho lekára priniesť alebo zaslať e-mailom výmenný lístok, na ktorom je uvedené meno a adresa nového ošetrujúceho lekára. Zdravotná dokumentácia mu bude zaslaná poštou ku koncu príslušného mesiaca.

X