Detská ambulancia Včielka

Šaľa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nost rud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Email

szalamed.rp@gmail.com

Adresa

Nemocničná 1, Šaľa

Telefón

031 / 770 4676

Odbery Ordinácia Dezinfekcia Ordinácia Administratíva
Pondelok

7:30 - 8:30

8:30 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

Utorok

7:30 - 8:30

8:30 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 16:00

Streda

7:30 - 8:30

8:30 - 12:00

12:00 - 13:00

Štvrtok

7:30 - 8:30

8:30 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 15:30

Piatok

7:30 - 8:30

8:30 - 12:00

12:00 - 12:30

+

MUDr. Eva Radvanská, PhD.

Detská lekárka
+

MUDr. Eleonóra Juhosová

Detská lekárka
+

MUDr. Kristína Klučková

Detská lekárka
+

Kristína Flasková

Zdravotná sestra
+

MUDr. Aranka Végső

Detská lekárka

Cenník zdravotníckych výkonov

Ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou

Služba Cena (EUR)
Vyšetrenie žiadateľa a vystavenie posudku o oprávnení na vedenie motorového vozidla 15,00
Vyšetrenie žiadatel a alebo držiteľa zbrojného pasu, vystavenie posudku 20,00
Vyšetrenie a vystavenie posudku pred nástupom na špecializačný kurz / letný tábor, lyžiarsky kurz 5,00
Vyšetrenie a vystavenie posudku pre spôsobilosť na štúdium (SOU, SŠ, VŠI) 5,00
Opakované vystavenie posudku pre spôsobilosť na štúdium 2,50
Vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom práce 10,00
Vystavenie zdravotného preukazu 7,50
Predlženie platnosti zdravotného preukazu 3,00
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 10,00
Potvrdenie o zdravotnom stave pred nástupom do kolektívu po chorobe 1,00
Potvrdenie o zdravotnom stave pre telovýchovné aktivity 4,00
Potvrdenie prihlášky pred nástupom do jasli a MŠ 5,00
Potvrdenie pre administratívne účely, ospravedlnenie do školy a MŠ 1,00
Aplikácia očkovacích látok nehradených zo zdravotného poistenia 5,00
Odber krvi na vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 5,00
CRP vyšetrenie u nekapitovaného pacienta 5,00
X