Výmenné lístky

Výmenné lístky k špecialistom vydávame na základe predošlého dohovoru (emailom alebo telefonicky) a zvážení indikácie lekárom, počas ordinačných hodín.

X