pediatridetom

Poradňa – pediatridetom.sk

Webová stránka pediatridetom.sk poskytuje spoľahlivé informácie o zdraví a chorobách rodičom a opatrovníkom ako aj všetkým, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za zdravie detí a chcú rozumieť a robiť informované rozhodnutia.

Postupne pripravujú rady a poučenia, vypracované a overené najlepšími odborníkmi na zdravie detí a dospievajúcich. Všetky informácie na stránke sú v súlade s vedeckým poznaním a odporúčaniami slovenských i medzinárodných odborných spoločností, preložené do zrozumiteľnej reči tak, aby rodičom a opatrovníkom pomohli postarať sa o svoje deti v zdraví i v chorobe.

Ponúkajú Vám informácie, ktorým môžete dôverovať. Všetky články prechádzajú schvaľovacím procesom v Redakčnej rade, ktorej členmi sú významní pediatri a detskí špecialisti z rôznych klinických a ambulantných pracovísk Slovenska.

X