Ošetrovanie a inštrukcie pri infekcii Covid-19

Pozrite si prosím informácie o ošetrovaní pacienta s respiračnou infekciou na našej stránke: Infekcie horných dýchacích ciest a ich prevencia

A pre Covid platí sledovať aj saturácie kyslíka – pulzným oxymetrom a celkový stav dieťaťa. Podrobné informácie nájdete aj na stránke COVID-19 – pediatridetom.sk

Ak by dlhšie ako tri dni trvali teploty nad 38°C a zhoršil sa celkový stav, kontaktujte našu ambulanciu v čase ordinačných hodín – najlepšie mailom. Pri zhoršení príznakov a poklese saturácie volať RZP resp. navštíviť KIGM (Infekčná klinika) alebo NUDCH (detská nemocnica) – Kramáre.

Izolácia pozitívnej osoby trvá minimálne 5 dní od pozitívneho testu, ak je bez klinických príznakov ochorenia (nekašle, nemá bolesti a teploty)-

Pozitívny domáci test sa vzťahuje pre definíciu pozitívnej osoby pre účely stanovenia začiatku domácej izolácie – neplatí ako potvrdenie prekonania ochorenia, na to treba PCR test alebo Ag test z oficiálneho odberového miesta.

Potvrdenie o prekonaní ochorenia získate najskôr 10-11 deň od vykonania oficiálneho testu na stránke Koronavírus | Získanie certifikátov (nczisk.sk)

Vyhláška stanovuje, že pozitívny domáci Ag test posúdi všeobecný lekár, avšak to sa vzťahuje pre definíciu pozitívnej osoby pre účely stanovenia začiatku domácej izolácie, karantény pre úzke kontakty tejto osoby, aj ako informácia pre samotného lekára, aby vedel tohto pacienta manažovať.

Výsledky domáceho testu netreba lekárom nosiť, ani posielať fotografie. Lekári nevydávajú potvrdenia o pozitivite. (Výnimkou je potvrdenie o prekonaní COVID-19 u detí do 12 rokov na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021. Aj v tomto prípade ide o test vykonaný na MOM, nie domáci samotest.)

X