Preventívne prehliadky

 

 1. vyšetrenie novorodenca
  Založenie zdravotnej dokumentácie

Antropometrické merania – hmotnosť, hodnotenie hmotnostného prírastku

Pediatrické vyšetrenie

Poradenstvo – základná starostlivosť o novorodenca, vitamin D, K, sonografické vyšetrenie (USG) bedrových kĺbov, laktačné poradenstvo (viď kapitola o dojčení na našej stránke), pozvanie k spolupráci pri vyšetreniach psychomotorického vývoja dieťaťa – vývinový skríning viď. https://www.zdraviedietata.sk/

 1. preventívna prehliadka (4. týždeň)
 2. preventívna prehliadka (5. -7. týždeň)
 3. preventívna prehliadka (8. – 11. týždeň)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji: v 2. mesiaci dojča v polohe na brušku udrží hlavičku nad podložkou, začína sa usmievať, objavuje svoj hlas

Laktačné poradenstvo

Informácie o očkovaniach – povinné a odporúčané (nepovinné) očkovania – druhy vakcín.

 • Pri 4. preventívnej prehliadke sa môže začať odporúčané očkovanie proti rotavírusovej infekcii (zvracanie, hnačky) – prvá z troch dávok očkovania (podáva sa perorálne – dieťa vakcínu papá)
 1. preventívna prehliadka (3. – 5. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  3. mesiaci sa dojča v polohe na brušku opiera o predlaktia: „pasie koníčky“, hlavu má vysoko zdvihnutú nad podložkou, v 4. mesiaci objavuje svoje ruky – hrá sa s nimi, začína siahať po podávaných predmetoch celou rukou

Poradenstvo o zavádzaní nemliečnych príkrmov a výživy, viď:

https://www.1000dni.sk/nutricne-programovanie/sprievodca-prvymi-prikrmami-s-agatou-lekes/

https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2017/01000/Complementary_Feeding__A_Position_Paper_by_the.21.aspx

Očkovanie

 • Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B
 • Pneumokoková vakcína
 • Rotavírusová vakcína (odporúčaná – nepovinná)
 1. preventívna prehliadka (5. – 7. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  5. mesiaci sa dojča začína pretáčať z chrbta na bruško, uchopuje predmety medzi prsty a dlaň, začína reagovať nevôľou a plačom na cudzích ľudí

Poradenstvo o nemliečnych príkrmoch – dôležitosť ich podávania, nové druhy potravín

Očkovanie

 • Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B
 • Pneumokoková vakcína
 • Rotavírusová vakcína (odporúčaná – nepovinná)

 

 1. preventívna prehliadka (7. – 9. mesiac)
 2. preventívna prehliadka (9. – 11. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie ranného moču – ideálne stredný prúd (1-x v prvom roku života)

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  6. mesiaci sa dojča pretáča z bruška na chrbát, priťahuje sa do sedu, medzi 7. a 9. mesiacom sa začína samo posadzovať a sedieť, začína vyslovovať slabiky, medzi 9. a 11. mesiacom začína štvornožkovať, neskôr sa vertikalizuje a začína chodiť s oporou, po 9. mesiaci uchopuje predmety medzi ukazovák a palec

 1. preventívna prehliadka (11. – 13. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  v tomto období začína dojča samo chodiť, vyslovuje 2-3 zmysluplné slabiky alebo slová, učí sa jednouché “hry” s rodičmi, je silno citovo naviazané na matku

Poradenstvo, informovanie o preventívnej prehliadke ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára

Očkovanie

 • Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B
 • Pneumokoková vakcína

 

 1. preventívna prehliadka (približne 15. mesiac)

Antropometrické merania – dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  v tomto období dojča obvykle chodí s istotou, vie zliezť z postele, je “nedôverčivé” voči cudzím ľuďom

Očkovanie

 • MMR vakcína – osýpky, mumps, rubeola

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 3. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť

Overenie farbocitu, vyšetrenie zraku, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

Psychomotorický vývin – negatívne míľníky

po 2. mesiaci – neusmeje sa

po 3. mesiaci – nedvíha sa na predlaktie

po 5. mesiaci – neuchopuje predmety

po 8. mesiaci – nesedí bez opory

po 9. mesiaci – nelezie

po 10. mesiaci – nechytá predmety medzi palec a ukazovák

po 12. mesiaci – nevie vysloviť nejaké slovo

po 13. mesiaci – nestojí

po 15. mesiacoch – nechodí

po 2. roku – nehovorí v krátkych vetách

 

 Prírastky hmotnosti dieťaťa

 • 1. štvrťrok priberie dieťa 150 g – 200 g za týždeň
 • 2. štvrťrok priberie dieťa 100 g – 150 g za týždeň
 • 3. štvrťrok priberie dieťa   50 g – 100 g za týždeň
 • 4. štvrťrok priberie dieťa   70 g za týždeň
 • okolo 4 – 6 mesiaca dieťa zdvojnásobí svoju pôrodnú váhu
 • vo veku 12 mesiacov by malo mať bábätko trojnásobok svojej pôrodnej váhy
 • nedonosené dieťa zväčší svoju pôrodnú hmotnosť do 1. roku 4-až 6-násobne
 • v ďalších rokoch priberá dieťa priemerne 2 kg ročne (1 až 3 kg), a to najmenej okolo 5. a 6. roku 1 kg

Prírastky dĺžky dieťaťa

 • v 1. polroku narastie dieťa približne 2,5 cm za mesiac
 • v 2. polroku narastie dieťa asi 10 cm
 • prvý rok života – telesná dĺžka sa predĺži o cca 50 % z pôrodnej dĺžky, t. j. 25 cm
 • rastová rýchlosť potom klesá a medzi 1. a 2. rokom života vyrastie dieťa o cca 25 cm
 • medzi 2. a 3. rokom je to cca 15 cm
 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 5. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Overenie farbocitu, udržiavania telesnej čistoty, vyšetrenie zraku, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

Očkovanie

 • MMR vakcína (u detí narodených po 1.1.2016 ) – osýpky, mumps, rubeola
 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 6. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu, posúdenie školskej zrelosti

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

Očkovanie

 • DTaP – IPV – záškrt, obrna, tetanus, čierny kašeľ
 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 9. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 11. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – odber krvi (cholesterol), moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

Očkovanie

 • MMR vakcína (u detí narodených do 31. 12. 2015) – osýpky, mumps, rubeola
 • informácie o možnosti očkovania proti HPV (sexuálne prenosné ochorenie ľudským papiloma vírusom), ktoré je čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami, len keď sa podá prvá dávka medzi 12. a 13. rokom života
 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 13. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

Očkovanie

 • dTaP – IPV – záškrt, obrna, tetanus, čierny kašel
 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 15. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 17. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – krv (cholesterol, triacylglyceroly), moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 19. roku života), následne sa vykonávajú preventívne prehliadky každé 2 roky

Laboratórne vyšetrenie – sedimentácia krvi, krvný obraz, bichemické parametre, moč< Antropometrické merania – výška, hmotnosť Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku a pulzu Fyzikálne vyšetrenie V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

X