Cenník zdravotníckych výkonov

Ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou

Služba Cena (EUR)
Vyšetrenie žiadateľa a vystavenie posudku o oprávnení na vedenie motorového vozidla 15,00
Vyšetrenie žiadatel a alebo držiteľa zbrojného pasu, vystavenie posudku 20,00
Vyšetrenie a vystavenie posudku pred nástupom na špecializačný kurz / letný tábor, lyžiarsky kurz 5,00
Vyšetrenie a vystavenie posudku pre spôsobilosť na štúdium (SOU, SŠ, VŠI) 5,00
Opakované vystavenie posudku pre spôsobilosť na štúdium 2,50
Vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom práce 10,00
Vystavenie zdravotného preukazu 7,50
Predlženie platnosti zdravotného preukazu 3,00
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 10,00
Potvrdenie o zdravotnom stave pred nástupom do kolektívu po chorobe 1,00
Potvrdenie o zdravotnom stave pre telovýchovné aktivity 4,00
Potvrdenie prihlášky pred nástupom do jasli a MŠ 5,00
Potvrdenie pre administratívne účely, ospravedlnenie do školy a MŠ 1,00
Aplikácia očkovacích látok nehradených zo zdravotného poistenia 5,00
Odber krvi na vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 5,00
CRP vyšetrenie u nekapitovaného pacienta 5,00
20. mája 2022

Poradňa – pediatridetom.sk

Webová stránka pediatridetom.sk poskytuje spoľahlivé informácie o zdraví a chorobách rodičom a opatrovníkom ako

4. apríla 2022

Infekcie horných dýchacích ciest a ich prevencia

Jesenné obdobie prináša sychravé dni a nástup detí do škôl a škôlok, čo vedie k ich zvýšenej

17. marca 2022

Ošetrenie horúčky u dieťaťa

(prvá pomoc, pred návštevou lekára a vyšetrením dieťaťa) Horúčka  je sprievodným príznakom mnohých chorôb –

X